Giới Thiệu

Võ cổ truyền Việt Nam là tinh hoa, là di sản văn hóa của dân tộc ta. Đất nước ta đã có lịch sử mấy ngàn năm dựng nước và giữ nước. Là con cháu Lạc Hồng, chúng ta phải có trách nhiệm gìn giữ và phát triển những truyền thống tốt đẹp mà cha ông đã để lại. Là những người yêu môn võ cổ truyền Việt Nam, chúng tôi đã chung tay xây dựng trang.

 

0000000000000000000000

 

Nhằm tạo sân chơi cho toàn thể quý vị, những người có lòng với môn võ này. Mục đích của chúng tôi là muốn tạo sự liên kết, trao đổi kiến thức võ học, kinh nghiệm,… của toàn thể quý vị, vừa là sân chơi, vừa là nơi lưu trữ nhiều kiến thức bổ ích phục vụ cho quý thầy cô, các anh chị huấn luyện viên và các bạn võ sinh có nhu cầu tìm hiểu. Là người Việt Nam, yêu môn võ của dân tộc, chúng tôi tha thiết gìn giữ và phát triển những tinh hoa của môn võ này, lưu truyền cho các thế hệ sau. Phát biểu tại Đại hội, ông Hoàng Vĩnh Giang, Phó Chủ tịch Ủy ban Olympic châu Á, Phó Chủ tịch thường trực Ủy ban Olympic Việt Nam, Chủ tịch Liên đoàn Võ thuật cổ truyền Việt Nam nêu rõ: Võ cổ truyền Việt Nam là di sản văn hóa truyền thống của dân tộc Việt Nam, ra đời, tồn tại và phát triển song hành cùng cuộc đấu tranh dựng nước và giữ nước. Võ cổ truyền Việt Nam không chỉ đơn thuần là những bài võ nhằm rèn luyện kỹ năng, thể chất của con người, nâng cao khả năng tự vệ, hướng tới sự hòa hợp về thể chất và tinh thần mà thông qua việc tập luyện Võ cổ truyền Việt Nam khơi dậy lòng yêu nước, tự hào dân tộc, tinh thần thượng võ và tính nhân văn của người Việt Nam.